Zadzwoń teraz

796 37 33 00


Bezpłatnie dopasujemy najlepszą ofertę właśnie dla Ciebie
 • Kredyty gotówkowe
 • Kredyty konsolidacyjne
 • Kredyty hipoteczne
 • Kredyty samochodowe
 • Kredyty firmowe
 • Kredyty na dowolny cel
 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie komunikacyjne
 • Ubezpieczenie mieszkania lub domu
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie podróżne

Kontakt - prześlij dokumenty

W czym możemy Ci pomóc ?
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Money House Łukasz Kaczyński z siedzibą w Katowicach (40-676) przy ul. Tunelowej 26A/5, NIP: 9542532181, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Money House Łukasz Kaczyński z siedzibą w Katowicach przy ul. Tunelowej 26A/5, NIP: 9542532181, tel.: 796373300, e-mail: katowice@moneyhouse.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Administratorem danych - podstawą przetwarzania jest zawarta z Panią/Panem umowa,
b) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
c) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
d) wypełniania innych obowiązków prawnych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie umów pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa - w zależności, których z tych okresów jest dłuższy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana (w trakcie spotkania, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie), a także od innych podmiotów, gdy została wyrażona przez Panią/Pana na to zgoda.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) wycofania zgody - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
b) dostępu do danych osobowych,
c) prawo żądania ich sprostowania,
d) usunięcia,
e) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
g) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:
- banki, w których będzie się Pani/Pan starać o kredyt/pożyczkę
- pozostałe instytucje, w których będzie się Pani/Pan starać o kredyt/pożyczkę lub inną możliwość finansowania.
Ponadto odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania.
8. Na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, w tym danych osobowych, zostaną przygotowane oferty dostosowane do Pani/Pana potrzeb.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


Chcę być informowana/y przez Money House Łukasz Kaczyński o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej i elektronicznej drogi kontaktu.Odwiedź nas

Money House
telefon: 796 37 33 00
katowice@moneyhouse.pl

Żwirki i Wigury 23
40-063 Katowice
Czynne:
Pon - Pt w godz. 9:00 - 17:00